Joost header V4
Joost Farwerck

CEO KPN en voorzitter van de Raad van Bestuur

Een duurzame digitale toekomst voor iedereen
Drie jaar geleden hebben we onze Accelerate to Grow- strategie geïnitieerd. Om onze investeringen in de beste infrastructuur te versnellen, de groei van het bedrijf in alle segmenten te bevorderen en het bedrijf verder te digitaliseren en te vereenvoudigen. Dit markeerde een cruciale stap in onze langetermijnstrategie die ons nu onderscheidt in het telecomlandschap, met name in Europa. In 2023 boekte KPN solide resultaten en kregen we sterke waardering van onze stakeholders voor wat we hebben bereikt.

Snelle en veilige digitale verbindingen
Onze netwerken hebben bewezen in staat te zijn om de aanzienlijke groei in dataverkeer te verwerken en zijn klaar om de toekomstige vraag te ondersteunen. Samen met Glaspoort hebben we ons glasvezelnetwerk uitgebreid met een recordaantal van 725k aangesloten huizen in 2023 en we activeren bestaande en nieuwe klanten voor onze diensten.

Ons glasvezelnetwerk beslaat nu 57% van Nederland. We blijven vastbesloten om ons doel te behalen om tegen het einde van 2026 via KPN en Glaspoort 80% van Nederland aan te sluiten op glasvezel. Tegelijkertijd schakelen we verouderde netwerken en IT-systemen uit. We hebben al onze mobiele netwerksites geüpgraded en onze inspanningen gericht op het ontwikkelen van oplossingen die gebruikmaken van deze infrastructuur, in samenwerking met andere innovators. We bereiden het netwerk voor op de veiling van het 3,5 GHz-spectrum, die naar verwachting plaatsvindt vóór de zomer van 2024, zodat we de mogelijkheden van het 5G-netwerk kunnen benutten.

Ons glasvezelnetwerk beslaat nu 57% van Nederland. We blijven vastbesloten om ons doel te behalen om tegen het einde van 2026 via KPN en Glaspoort 80% van Nederland aan te sluiten op glasvezel.

Met klanten die steeds meer gebruikmaken van onze onbeperkte mobiele proposities, bieden we gebruikers een breedbandachtige ervaring op hun mobiele apparaten. Dit komt ten goede aan consumenten en biedt meerwaarde voor bedrijven en overheden die de voordelen van 5G kunnen benutten via een privénetwerk binnen hun eigen domeinen of om specifieke zakelijke oplossingen te ondersteunen. 

KPN zal zijn positie verder versterken door voortdurend te investeren in de digitale infrastructuur, de gebruikerservaring te verbeteren en tegelijkertijd prioriteit te geven aan beveiliging. Zo hebben we bijvoorbeeld een uniek aanbod voor het MKB om Extra Veilig Internet te gebruiken in het breedbandpakket, zonder extra kosten. Met een marktaandeel van ongeveer 40% in het MKB-segment spelen we een cruciale rol in het beschermen van ondernemers tegen cybersecurity-bedreigingen. Dit sluit goed aan bij onze maatschappelijke betrokkenheid als verantwoordelijk bedrijf.

Een opmerkelijke prestatie is dat omzetgroei van KPN wordt ondersteund door alle zakelijke segmenten.

Groei in alle segmenten
In de consumentenmarkt zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar. Er is een duidelijke trend onder consumenten naar onbeperkte abonnementen en postpaid contracten. Daarnaast dragen groei in breedband en de verschuiving van het grootste deel van de klanten naar glasvezel, waarbij over het algemeen wordt gekozen voor hogere snelheden, bij aan de positieve ontvangst. Ik ben zeer tevreden met de nieuwe diensten die we hebben geïntroduceerd, zoals ons nieuwe TV+ aanbod, de nieuwe Gaming-propositie, supersnel internet op basis van 4 Gig en het nieuwe aanbod voor Mobiel. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in de kwaliteit van de in-home ervaring. Zo begeleiden we klanten bij het maken van geïnformeerde keuzes voor slimme apparatuur die naadloos integreert met al hun thuisapparaten.

De zakelijke markt zit in een opwaartse trend, de inkomsten uit zakelijke diensten blijven groeien, waaraan het MKB de belangrijkste bijdrager is. Het LCE-segment heeft een positieve transformatie ondergaan op weg naar groei. Deze positieve wending is het resultaat van onze investeringen in het overzetten van diensten naar de cloud en het vereenvoudigen van processen en de rationalisatie van het portfolio van verouderde producten. En het Tailored Solutions-segment in B2B laat duidelijk een verbetering zien in de inkomsten. Een opmerkelijke prestatie is dat omzetgroei van KPN wordt ondersteund door alle zakelijke segmenten. In 2023 heeft KPN de weg naar organische groei ingeslagen door consequent het plan uit te voeren om meer klanten aan te trekken en hen aan te moedigen meer diensten van ons af te nemen. Ondanks de algehele inflatoire effecten, waaronder extra kosten voor energie en CAO-verhogingen, zijn we erin geslaagd solide financiële resultaten te behalen. Deze algehele goede prestatie resulteert niet alleen in aantrekkelijke rendementen voor aandeelhouders, waarbij we onze beloften nakomen, maar leidt ook tot langetermijnwaarde.

Tegen 2027 zullen KPN-klanten het internet gebruiken via een duurzaam en efficiënt netwerk dat wordt aangedreven door groene energie, grotendeels opgewekt uit een nieuw windmolenpark voor de Nederlandse kust.

Voor een Beter Internet: Verantwoordelijk, Inclusief en Duurzaam
KPN is vastbesloten om zijn leidende positie op het gebied van ESG in de telecomindustrie te behouden. Met onze strategie 'Connect, Activate & Grow' hebben we de lat hoger gelegd en ambitieuze doelen gesteld op het gebied van Verantwoordelijkheid, Inclusiviteit en Duurzaamheid, die volledig zijn geïntegreerd in ons bedrijfsmodel. In de komende jaren zal KPN nieuwe initiatieven lanceren en cybersecurity een integraal onderdeel maken van zijn ESG-beleid, wat bijdraagt aan maatschappelijke waarde voor Nederland. Ons motto hier is 'Voor een Beter Internet'.

Door digitale en sociale inclusie te bevorderen, streven we ernaar om de samenleving te verbeteren en het leven van mensen te verbeteren. Met het KPN Mooiste Contact Fonds zet KPN zijn inspanningen voort om de digitale kloof te verkleinen voor degenen die zelf niet gemakkelijk kunnen deelnemen.

We zijn toegewijd om actie te ondernemen tegen de wereldwijde klimaatcrisis, waar we al jaren aan werken en verdere stappen ondernemen om het verschil te maken. Door onze voetafdruk te beperken, streven we actief naar een groenere toekomst door te focussen op energie-efficiëntie en circulariteit. En we helpen klanten om duurzamer te worden, bijvoorbeeld door hybride werken mogelijk te maken, digitalisering en slimme (cloud-based) oplossingen.

Tegen 2027 zullen KPN-klanten het internet gebruiken via een duurzaam en efficiënt netwerk dat wordt aangedreven door groene energie, grotendeels opgewekt uit een nieuw windmolenpark voor de Nederlandse kust. Tegen 2030 zou het werkelijke elektriciteitsverbruik van KPN met 48% moeten zijn gedaald in vergelijking met 2010. Daarnaast streeft KPN naar net zero emissies in de waardeketen tegen het einde van 2040.

Het versterken van teamexcellentie
Voortbouwend op een vaardige en gemotiveerde medewerkersgroep die zich inzet voor het bevorderen van teamdiversiteit, is ons doel om KPN te positioneren als een toonaangevende werkplek in Nederland. We investeren consequent in het versterken van zowel teams als individuen, waarbij we een cultuur bevorderen waar betrokkenheid en verbeterde prestaties met elkaar verweven zijn. Moderne faciliteiten, gunstige arbeidsvoorwaarden en kansen voor talentontwikkeling zijn essentieel om dit doel te bereiken. We richten ons op het koesteren van nieuw talent en het aanmoedigen van continue ontwikkeling onder onze medewerkers.

We investeren consequent in het versterken van zowel teams als individuen, waarbij we een cultuur bevorderen waar betrokkenheid en verbeterde prestaties met elkaar verweven zijn.

Werken bij KPN blijft aantrekkelijk vanwege de moderne arbeidsomstandigheden, hoge flexibiliteit en stimulansen voor duurzame woon-werkopties. Onze medewerkers krijgen de ruimte om actief bij te dragen aan hun persoonlijke groei en de maatschappelijke doelen van KPN. De resultaten van onze investeringen en initiatieven zijn duidelijk zichtbaar in de sterke betrokkenheid van medewerkers, waarbij collega's consequent trots uiten over hun verbondenheid met KPN. 

Ook voor een bloeiend bedrijf als KPN blijft het aantrekken van talent een essentieel thema. Ik verwelkom daarom alle getalenteerde individuen om KPN te zien als het startpunt voor een succesvolle en inspirerende carrière. In onze uitzonderlijke organisatie is er voor iedereen iets te vinden terwijl we werken aan onze missie voor een Beter Internet, om mensen samen te brengen en de kracht van verbinding te laten floreren.

Ik ben er stellig van overtuigd dat KPN strategisch goed gepositioneerd is om vooruitgang te boeken voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Vooruitkijkend: Connect, Activate & Grow
In november 2023 onthulde KPN de Connect, Activate & Grow- strategie die ons de komende vier jaar zal leiden. In essentie zullen onze visie en strategische pijlers een toekomst vormen waarin KPN vooropstaat op het gebied van innovatie, connectiviteit en duurzaamheid.

We streven ernaar onze positie als #1 internetbedrijf in Nederland te verstevigen, leidend te zijn ten aanzien van marktaandeel in omzet bij Mobiel, en de voorkeurspartner te zijn voor digitale diensten en innovaties.

Met onze Connect, Activate & Grow-strategie zijn we toegewijd om langetermijnwaarde te creëren voor alle belanghebbenden en gezonde omzetgroei in ons bedrijf te handhaven. Ik ben er stellig van overtuigd dat KPN strategisch goed gepositioneerd is om vooruitgang te boeken voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Ten slotte nodig ik u van harte uit om onze online jaarverslag- website te verkennen op www.kpn.com/jaarverslag, waar u uw mening kunt delen over prikkelende onderwerpen die voor ons en onze omgeving van belang zijn.

Joost Farwerck,
CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN

Download complete jaarverslag

KPN IR 2023 Spread navigation / 18 MB
Download
KPN IR 2023 Single navigation / 17 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2023 Single navigation / 3 MB
Download
KPN Integrated Annual Report 2023 ESEF zip / 11 MB
Download
KPN IR 2023 Consolidated Financial Statements / 1 MB
Download
KPN IR 2023 Social figures / 39 KB
Download
KPN IR 2023 Environmental figures / 70 KB
Download
KPN IR 2023 GRI index / 60 KB
Download

Samenstellen

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden