Financiële kernprestaties

Geschoonde omzet 1
€ miljoenen
5.448m
Aangepaste inkomsten V2
2023
5.448m
2022
5.315m
2021
5.255m
Geschoonde EBITDA AL 2
€ miljoenen
2.420m
01 Geschoonde EBITDA
2023
2.420m
2022
2.404m
2021
2.347m
Kapitaalinvestering
€ miljoenen
1.248m
03 Kaptiaalinvestering
2023
1.248m
2022
1.206m
2021
1.216m
Vrije kasstroom
€ miljoenen
886m
02 Vrije Kasstroom
2023
886m
2022
862m
2021
784m
Toegewijd aan progressief dividendbeleid 3
€ centen
15,0ct
04 Progressief Dividendbeleid
2023
15,0ct
2022
14,3ct
2021
13,6ct
Rendement op het aangewend kapitaal 4
 
14,1%
05 Rendement Aangewend Kapitaal
2023
14,1%
2022
13,1%
2021
11,0%
Totaal aandeelhoudersrendement (TSR) 5
 
12,8%
KPN Shareholder Return Chart 2
KPN 2023
12,8%
Telcom index 2023
8,9%

Niet-financiële kernprestaties

Netwerkinfrastructuur 1
# FttH huishoudens
4,26m
07 Netwerkinfrastructuur2
2023
4,26m
2022
3,71m
2021
3,34m
Netwerkinfrastructuur
Sites 5G klaar
5.319
08 Netwerkinfrastructuur3
2023
5.319
2021
5.072
2020
4.000
Netwerksnelheid
Gemiddelde maximale downloadsnelheid breedband vast per jaareinde (mbps)
902Mbps
Netwerksnelheid Desk
2023
902Mbps
2022
484Mbps
2021
446Mbps
Netwerksnelheid
Gemiddelde 5G-downloadsnelheid mobiel netwerk per jaareinde (mbps)
189Mbps
04 Netwerksnelheid 01
2023
189Mbps
2022
189Mbps
2021
207Mbps
Energieverbruik in petajoule
Energie verbruikt door KPN
1,869
05 Energieverbruik in petajoule 01
2023
1,869
2022
2,036
2021
2,156
Energieverbruik in petajoule
Geschatte besparing op energieverbruik door KPN-klanten
3,847
06 Energieverbruik in petajoule 01 01
2023
3,847
2022
3,455
2021
6,588
Consumentenmarktproducten en -diensten
Vast-mobiele huishoudens als percentage van vaste huishoudens
56%
23 Vast Mobiele Huishoudens
2023
56%
2022
56%
2021
54%
Consumentenmarktproducten en -diensten
Mobiele abonnees
3,855m
22 Mobiele Abonnees
2023
3,855m
2022
3,759m
2021
3,647m
RepTrak Reputatiescore
 
73,1
14 Rep Talk
2023
73,1
2022
73,6
2021
74,4

Strategie

Nederland verbinden met glasvezel 1
Glasvezelvoetafdruk KPN
52% KPN
Test
2023
52% KPN
2022
46% KPN
2021
41% KPN
5G dekking Nederlandse bevolking
Bevolkingsdekking
98%
17 5g Dekking
2023
98%
2022
96%
2021
81%
Nederland verbinden met glasvezel 1
 
549k
16 Nederland Verbinden2
2023
549k
2022
373k
2021
433k
Consumentenmarkt
Stabiel klantenbestand: huishoudens
3,54m
04 Consumentenmarkt V2
2023
3,54m
2022
3,52m
2021
3,53m
Zakelijke markt 1
Stabiel tot groeiend klantenbestand: mobiel, breedband, VoIP, vaste telefonie
3,4m
19 Zakelijkemarkt
2023
3,4m
2022
3,3m
2021
3,2m
Consumentenmarkt
Klanttevredenheid
17
13 Klanttervredenheid
2023
17
2022
15
2021
16
Zakelijke markt
Klanttevredenheid
5
13 Klanttervredenheid
2023
5
2022
2
2021
4
Nieuwe manier van digitaal werken
Medewerkersbetrokkenheid
83%
01 Deskundig Personeel2021
2023
83%
2022
81%
2021
82%
Voortgezet gedisciplineerd kostenbeheersingsprogramma
Indirecte kostenreductie (€)
-102m
21 Kostenbeheersing
2023
-102m
2022
38m
2021
47m

1 De cijfers van 2021-2022 zijn herzien.
2 KPN definieert EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (incl. bijzondere waardeverminderingen) materiële en immateriële vaste activa. Geschoonde EBITDA na leases wordt afgeleid van EBITDA en gecorrigeerd voor de impact van herstructureringskosten en incidentele posten (‘geschoond’) en voor leasekosten, incl. afschrijving van activa met gebruiksrecht en rente op leaseverplichtingen (‘na leases’ of ‘AL’).
3 Wordt voorgelegd tijdens de AVA 2024.
4 Netto bedrijfsresultaat min aanpassingen voor belastingen gedeeld door geïnvesteerd vermogen.
5 Herberekend naar de slotkoers van KPN van de laatste handelsdag van 2022.

Download complete jaarverslag

KPN IR 2023 Spread navigation / 18 MB
Download
KPN IR 2023 Single navigation / 17 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2023 Single navigation / 3 MB
Download
KPN Integrated Annual Report 2023 ESEF zip / 11 MB
Download
KPN IR 2023 Consolidated Financial Statements / 1 MB
Download
KPN IR 2023 Social figures / 39 KB
Download
KPN IR 2023 Environmental figures / 70 KB
Download
KPN IR 2023 GRI index / 60 KB
Download

Samenstellen

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden